Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


younger (ยัง-เกอะ) n. adj.
1. อ่อนกว่า, คนอ่อนอายุกว่า, คนลูก, คนน้อง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yคำศัพท์แนะนำหมวด Y

กลับขึ้นด้านบน