Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


yoke (โยค) n. vt. vi.
1. แอก
2. เข้าคู่, คู่, ประสาน, เข้าคู่, นำมา, เทียม
3. พังงา, วงเดือน
4. ผ้าใช้นาบไหล่เสื้อหรือนาบสะเอว
5. ไม้ขวาง
6. ท่อนโลหะสิ่งใดๆ ในเครื่องจักร
7. เหล็กขวางปลายแม่เหล็ก เพื่อกันไม่ให้อ่อนกำลัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yคำศัพท์แนะนำหมวด Y

กลับขึ้นด้านบน