Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


yestermorn
1. เย็นวานเช้าวานเมื่อคืนเที่ยงวันวานปีกลาย, เดี๋ยวนี้, จนบัดนี้, ยังคง, ยัง, ยังมี
2. นอกไปกว่านี้, อีก, ซ้ำ, กระนั้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yคำศัพท์แนะนำหมวด Y

กลับขึ้นด้านบน