Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


yearn (เยิน) vi.
1. หวนหา, คิดถึง, ปรารถนา, ความอยาก, ด้วยความใคร่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yคำศัพท์แนะนำหมวด Y

กลับขึ้นด้านบน