Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


yahoo (ยาฮู-) n.
1. มนุษย์ที่มีความเลวทรามอย่างสัตว์เดรัจฉานในเรื่อง Gulliver's Travels, คนถ่อย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yคำศัพท์แนะนำหมวด Y

กลับขึ้นด้านบน