Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wrong (ร็อง) n. adj. vt. adv.
1. ผิด, พลาด
2. เข้าใจผิด, โดยสำคัญผิด
3. ไม่พึงปรารถนา, ไม่เหมาะ
4. ชั่ว, เหลวไหล
5. ความอยุติธรรม
6. ประทุษร้าย, ความร้าย, ใส่ความ, ให้ร้าย
7. ทำลายความบริสุทธิ์, ข่มขืน
8. ผิดปกติ, เสีย
9. (ด้าน) กลับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน