Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wrecker (เรค-เคอะ) n.
1. ผู้ทำลาย, คนรื้อ
2. คนหาของที่ถูกซัดขึ้นมาบนฝั่งจากเรืออับปาง
3. คนกู้เรือ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน