Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wound (วูนด) n. vt. vi. pt. pp.
1. คดเคี้ยว, เวียน, วกเวียน, ทำให้เลือดไหล, ทำให้บาดเจ็บ, บาดแผล, ดู wind ม้วน
2. กระทบกระทั่ง (ความรู้สึก), หยาม, เลื้อย, พัน, ม้วน, หมุน
3. วง, ขด
4. โอบ
5. กว้าน, ชักรอก
6. ขัน, ไข
7. กวด-ขัน, กวด
8. สำรวมกำลัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน