Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


worsted (วูซ-ทิด) n. adj.
1. ไหมพรม
2. ผ้าเนื้อละเอียดใช้ตัดเสื้อกางเกง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน