Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


worked material
1. วัตถุที่ประกอบแล้วบางส่วน แต่ยังไม่สำเร็จออกเป็นสินค้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน