Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wordiness (เวอ-ดิเน็ซ) n.
1. คำ, ถ้อยคำ, คำพูด, วาทะ, วาจา
2. ใช้ถ้อยคำ
3. คำสัตย์, คำมั่นสัญญา
4. ข่าวคราว
5. พูดมาก, น้ำท่วมทุ่ง
6. (สงคราม) ปาก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน