Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


woolly (วูล- ลิ) adj.
1. เหมือนขนแกะ, นุ่น, เป็นฝอย, เป็นปุย, (สัตว์) มีขนยาว
2. (ภาพ, คำพูด) เลือน, งง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน