Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wool (วูล) n.
1. ขนแกะ
2. ขนปุย, ขนแพะหรือสัตว์อื่นๆ จำพวกเดียวกัน
3. สิ่งใดที่เป็นปุยหรือฝอย, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน