Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wolverine (วูลเฝอะรีน-) n.
1. สัตว์ชนิดหนึ่งจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม อยู่ในอเมริกาเหนือ ขนยาวดำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน