Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wolfram (วูล-ฟแร็ม)
1. แร่ชนิดหนึ่งประกอบด้วยธาตุ tungsten มีมากในเมืองไทย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน