Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


witchery (วีช-เออะริ) n.
1. เวทมนตร์, คาถา, เสน่ห์
2. ความงดงาม, มารยา
3. การเลี้ยงผี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน