Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wish (วิฌ) n. vt. vi.
1. นึกอยาก, หวัง, ต้องการ, ประสงค์, ปรารถนา, ขอให้, อยากให้
2. คำอวยพร, ให้พร
3. คำอธิษฐาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน