Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wire-puller
1. คนชักสายใยหุ่น
2. ผู้ที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมหลังฉาก, คนวิ่งเต้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน