Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wintry (วีน-ทริ) adj.
1. ฤดูหนาว, หนาว, คล้ายฤดูหนาว
2. ไปพักอยู่ (ที่ชายทะเล) ระหว่างฤดูหนาว
3. (รับรอง) อย่างไม่เต็มใจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน