Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wink (วิงค) n. vt. vi.
1. กะพริบ, ขยิบตา
2. หลับตา, นอนหลับ
3. ชั่วพริบตาเดียว
4. ทำเป็นไม่เห็น, ทำเมิน
5. ส่องแสงริบหรี่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน