Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


window envelope
1. ซองจดหมายชนิดมีช่องโหว่ให้เห็นตำบลที่อยู่ของผู้รับที่เขียนอยู่ในจดหมาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน