Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


window box
1. กระบอกสองข้างหน้าต่างสำหรับติดสายถ่วงแผ่นกระจกที่ชักขึ้นชักลง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน