Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


windingly adv.
1. คดเคี้ยว, ดู wind ม้วน, วกเวียน, เวียน
2. เลื้อย, พัน, ม้วน, หมุน
3. ขด, วง
4. โอบ
5. กว้าน, ชักรอก
6. ไข, ขัน
7. กวด, กวด-ขัน
8. สำรวมกำลัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน