Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wind (วินด) n. vt. vi.
1. คดเคี้ยว, ลม, วกเวียน, เวียน
2. คำพูดที่เป็นแต่ลม, ลมแล้ง, เลื้อย, หมุน, ม้วน, พัน, ลม ๆ
3. ขด, วง, ได้กลิ่น, ข่าวคราว, กลิ่นไอ
4. ลมหายใจ, โอบ
5. กำลังในการวิ่ง กล่าวว่ามีสามพัก คือ, กว้าน, ชักรอก
6. ไข, ขัน
7. กวด-ขัน, กวด
8. สำรวมกำลัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน