Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


win (วิน) n. vt. vi.
1. ได้มา, บรรลุ, เอาได้, ตีได้
2. ชนะ, ไปถึง (ยอดเขา)
3. ทำให้เลื่อมใส, ทำให้รัก, ชักชวน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน