Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wigwam (วีก-แว็ม) n.
1. กระท่อมของพวกอินเดียนแดงมักทำเป็นรูปกระทะคว่ำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน