Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wife (ไวฟ) n.
1. หญิง
2. ภรรยา, การเป็นภรรยา, อย่างภรรยา, อย่างแม่บ้าน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน