Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


width n.
1. กว้าง, ดู wide กว้าง, เบิกกว้าง, ขยายให้กว้าง, กว้างออก, ความกว้าง, อย่างกว้างขวาง, กว้าง-ขวาง
2. ใจกว้าง
3. ไกล, ห่าง, แพร่หลาย
4. เพลาะทบ หรือแถบผ้า
5. หยาบๆ, ประมาณๆ, เลาๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน