Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wide (ไวด) adj. adv.
1. กว้าง, กว้าง-ขวาง, อย่างกว้างขวาง, ความกว้าง, กว้างออก, ขยายให้กว้าง, เบิกกว้าง
2. ใจกว้าง
3. แพร่หลาย, ห่าง, ไกล
4. เพลาะทบ หรือแถบผ้า
5. หยาบๆ, ประมาณๆ, เลาๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน