Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wide-mouthed adj.
1. อ้าปากกว้างด้วยความตกใจหรือความโลภ
2. พูดมาก, ปากสว่าง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน