Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wide-angle adj.
1. (กล้องถ่ายรูป, เลนส์) ที่มีมุมกว้างใช้ถ่ายของใหญ่ในระยะใกล้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน