Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wicketkeeper
1. คนคอยรับลูกของฝ่ายที่ทำการขว้างลูก ซึ่งประจำที่อยู่ข้างหลังคนตีคริกเก็ต

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน