Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wicket (วิค-เค็ท) n.
1. ประตู, ประตูบานเล็กที่เจาะไว้ในประตูบานใหญ่, ประตูเข้าทำเป็นไม้หมุนอย่าง turnstile
2. ช่องในผนังที่มีบานชักปิดเปิดได้ เช่น ช่องขายตั๋ว
3. ไม้สามอันที่ปักไว้สำหรับขว้างลูกในกีฬา cricket, สนามระหว่างไม้สามอันทั้งสองข้าง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน