Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wickedness (วีค-คิดเน็ซ) n.
1. ความชั่วร้าย, นามแปลงให้เป็นคุณศัพท์แปลว่า ซึ่งมี, ซึ่งประกอบด้วย, ซึ่งเป็น, ร้ายกาจ, บาปหนา, ดุร้าย, เลวทราม
2. เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน