Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


whizbang
1. กระสุนปืนเล็กชนิดความเร็วสูง, ใคร, คนไหน
2. ผู้ใด, ผู้ซึ่ง, ซึ่ง, ที่ถ้าเป็นกรรมใช้ว่า whom (ฮูม) ถ้าเป็นเจ้าของใช้ว่า whose (ฮูส)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน