Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


whitewash n. vt.
1. ปูนขาวสำหรับทาผนัง, ทาปูนขาว
2. ล้างบาป, ล้างความผิด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน