Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


white feather
1. ขนขาวซึ่งถือกันว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความขลาดในตัวไก่ชน
2. คนตาขาว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน