Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


whistle-stop
1. สถานีรถไฟเล็กๆ ที่ขบวนรถจะหยุดต่อเมื่อให้สัญญาณ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน