Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wheel (ฮวีล) n. vt. vi.
1. จูง (รถจักรยาน), โชคชะตา, ความหมุนเวียนของโชคลาภ
2. ล้อ, ล้อรถ
3. ยวดยาน
4. กงจักร, ตัวจักร, กง
5. ล้อเฟือง
6. จักรข้างหรือจักรท้ายเรือสมัยก่อน
7. ล้อรถที่ในสมัยโบราณ เอาคนผูกให้แล่นทับไปเป็นการทรมาน, การทรมานเช่นนี้, กังหัน
8. พวงมาลัยถือท้าย
9. เลี้ยวแถวหน้ากระดาน
10. วกเวียน, หัน, กลับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน