Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wetand-dry bulb thermometers
1. ปรอทสองปรอท อันหนึ่งแห้ง อีกอันหนึ่งเปียกน้ำใช้วัดความชื้นของอากาศ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน