Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wet blanket
1. ผ้าห่มชุบน้ำที่ใช้ดับไฟ
2. บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้ความสนุกสนาน หรือความกระตือรือร้นหายไป, คนขัดคอ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน