Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


western (เวซ-เทิน) n. adj.
1. อยู่ในภาคตะวันตก, ของชาวตะวันตก, อย่างชาวตะวันตก
2. ชาวอเมริกันภาคตะวันตก
3. เรื่องภาพยนตร์หรือละคร ที่เกี่ยวกับภาคตะวันตก คือเรื่องคนเลี้ยงวัว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน