Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


west (เว็ซท) n. adj. adv.
1. ประจิม, ทิศตะวันตก, ภาคตะวันตก, ภาคตะวันตกของยุโรป, ภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกาคือด้านมหาสมุทรแปซิฟิก, ซีกตะวันตกของโลก คือ ยุโรปและอเมริกา, (ลม) มาจากทิศตะวันตก, อัสดงคต

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน