Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


went pt.
1. ได้แก่, บรรจุ, เข้า, หารได้, รวมกันเป็น, ลง (ช่อง), ตกเป็นของ, ตกอยู่แก่, ความครื้นเครง, ลองชิม, สมัยนิยม, อาการเคลื่อนไหว, การตกลงกัน, ลอดได้
2. ไป, = go ไปดู go ไป
3. กลายเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ไป
4. จบ, ตาย, สูญ, หมด, ล่อง, เสีย
5. เที่ยวไป, ล่องไป, ผ่าน
6. เดิน, หมุน, วิ่ง, แล่น, ดำเนิน
7. เป็นผล
8. ดำเนินความ
9. อุทธรณ์, เสนอ
10. ยึดถือ, ลงมือทำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน