Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


welcome (เวล-คัม) n. adj. vt. 
1. เชิญ
2. ต้อนรับ, แสดงความยินดีต้อนรับ, พอใจต้อนรับ
3. (แขก) เป็นที่พอใจของเจ้าของบ้าน, ความพอใจของเจ้าของบ้าน
4. เป็นที่พึงประสงค์, ได้รับความพอใจเต็มที่ (ในการที่ทำเช่นนี้), ไม่มีใครขัดขวาง (ในการออกความเห็น), ชอบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน