Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


weigh (เว) vt. vi.
1. ชั่ง, ลองชั่ง, ชั่งตวง
2. ทับ, ถ่วง, หนัก, มีน้ำหนัก
3. ถอน (สมอ), ชัก, ลาก, โยง
4. ย้อม (ผ้า) ให้หนา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน