Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


weariness (เวีย-ริเน็ซ) n.
1. อ่อนเพลีย
2. เหนื่อยอ่อน, อ่อนเปลี้ย, อิดโรย, เมื่อย, ล้า
3. เบื่อหน่าย, ทำให้เบื่อ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน