Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wean (วีน) vt.
1. สอน (เด็ก) ให้อดนม
2. หย่านม, เลี้ยงด้วยอาหารที่ไม่ใช่นม
3. พราก, สอนให้ทิ้ง, หัดให้ละ (การสูบฝิ่น)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน