Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


wax (แว็กซ) n. vt. vi.
1. (พระจันทร์) ข้างขึ้น, ไข, ขี้ผึ้ง
2. ยางเหนียว, เจริญขึ้น, เขยิบขึ้นไปสู่, ขึ้น
3. ผ่านจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง, ครั่ง, ใหญ่ขึ้น
4. ขี้หู, พูดน้ำลายเป็นฟอง, พูด
5. ทา รูด ฉาบ โรย ถูด้วยขี้ผึ้ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน