Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


waterspout
1. น้ำพุกลางทะเล
2. ปากท่อที่น้ำไหล เช่น ปากท่อน้ำฝนฝนที่ตกหนัก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน